Top 20 Quốc Gia Sản Xuất Tôn Thép Lớn Nhất Thế Giới Năm 2018

Toàn cảnh ngành thép thế giới năm 2018


Sản lượng thép thô Thế Giới giai đoạn 1950-2018

 • 1950: 189 Triệu Tấn

 • 1960: 347 Triệu Tấn

 • 1970: 595 Triệu Tấn

 • 1980: 717 Triệu Tấn

 • 1990: 770 Triệu Tấn

 • 2000: 850 Triệu Tấn

 • 2005: 1.148 Triệu Tấn

 • 2010: 1.433 Triệu Tấn

 • 2018: 1.808 Triệu Tấn

20 quốc gia sản xuất thép lớn nhất thế giới năm 2018 lần lượt:

Trung Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản, Mỹ, Hàn Quốc, Nga, Đức, Thổ Nhĩ Kỳ, Brazil, Italy, Iran, Đài Loan (Trung Quốc), Ukraine, Mexico, Pháp, Tây Ban Nha, Việt Nam, Canada, Ba Lan, Bỉ.


Các quốc gia tiêu thụ thép trên đầu người năm 2018

 • Hàn Quốc: 1.047,2 Kg

 • Nhật Bản: 514,1 Kg

 • Đài Loan (Trung Quốc): 753,5 Kg

 • Châu Đại Dương: 170.9 Kg

 • Nga: 285,9 Kg

 • Trung Quốc: 509,1 Kg

 • Ấn Độ: 70,9 Kg

 • Romani: 235 Kg

 • Iran: 238,5 Kg

 • Ukraine: 105,6 Kg

 • Áo: 474,1 Kg

 • Ba Lan: 390,9 Kg

 • Đức: 495,5 Kg

 • Thuỵ Điển: 409,1 Kg

 • Hà Lan: 272,2 Kg

 • Ai Cập: 111,4 Kg

 • Italy: 445 Kg

 • Thổ Nhĩ Kỳ: 373,4 Kg

 • Nam Phi: 81,3 Kg

 • Séc: 703 Kg

 • Tây Ban Nha: 308,5 Kg

 • Pháp: 215,9 Kg

 • Bỉ - Luxemburg: 383,3 Kg

 • Anh: 162,3 Kg

 • Canada: 469 Kg

 • Mỹ: 306,5 Kg

 • Mexico: 194,4 Kg

 • Venezuela : 5,3 Kg

 • Brazil: 100 Kg

Năm 2018, sản lượng thép thô của thế giới tiếp tục tăng lên hơn 1,8 tỷ tấn, tăng 26,1% so với năm trước. Trung Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản và Mỹ lần lượt là 4 quốc gia sản xuất lớn nhất thế giới, Việt Nam với sản lượng 14,1 triệu tấn thép thô, đứng thứ 17 theo số liệu của Hiệp hội Thép thế giới.


Thị phần thép của Trung Quốc tăng từ mức 38,1% của năm 2008 lên 51,3% vào năm ngoái.