top of page
Sphere on Spiral Stairs
  • Writer's pictureKhanh Le

Tổng hợp phím tắt khi bán hàng bằng phần mềm vSmartsell

Các phím tắt sẽ hỗ trợ bạn trong quá trình bán hàng cũng như in đơn nhanh chóng. ALT + X để mở ngay bảng Tổng hợp phím tắt cần dùng

vSmartSell - Giải pháp quản lý bán hàng chuyên dụng cho ngành tôn thép, gạch men và vật liệu xây dựng hiên nay. Miễn phí dùng thử 15 ngày: Webisite: http://vsmartsell.com/ Hotline: 0866.135.766 #phanmembanhangvsmartsell #banhangvlxd #banhangton #banhangthep #phanmemtonthep #phanmemgach #softwarebanhang #vsmartsell3.0 #phanmemchuyendung #phanmembanhang #quanlyhanghoa

23 views0 comments

Kommentare


bottom of page