top of page
Sphere on Spiral Stairs
  • Writer's pictureThao Dong

Quản Lý Công Nợ Khách Hàng Hiệu Quả Cho Cửa Hàng Vật Liệu Xây Dựng

Với những khách hàng đại lý hay nhà thầu thông thường sẽ mua nhiều đơn hàng và chia công nợ, cũng như thanh toán thành nhiều đợt theo tiến độ khác nhau. Các cửa hàng vật liệu xây dựng khi lập sổ công nợ, ta có thể làm như sau để thuận tiện cho việc tra cứu lịch sử giao dịch và đối chiếu công nợ với khách hàng:


  • Thể hiện ngày tháng trong lịch sử giao dịch rất quan trọng: Giúp ta thấy giao dịch lần cuối của khách với cửa hàng để lên kế hoạch chăm sóc nếu đã lâu không mua hàng hoặc thu hồi công nợ.

  • Dựa vào số tiền của đơn hàng và trả nợ mỗi lần, ta có thể xác định giới hạn công nợ hoặc không cấp hạn mức nếu không giao dịch thường xuyên.


Với những khách nợ xấu có nguy cơ rủi ro cao, ta có thể lập một danh sách riêng cho nhân viên cần lưu ý khi bán hàng, nhằm hạn chế rủi ro khi chủ cửa hàng không thường xuyên có mặt tại cửa hàng hoặc trường hợp nhân viên mới không quen mặt khách hàng:


Kết hợp hàm DATEDIF và IF (hoặc các hàm mà bạn cảm thấy phù hợp) trong Excel để tính những giao dịch nào nợ quá hạn trên 30 ngày (hoặc 45-60 ngày). Hàm DATEDIF cho phép ta tính khoảng cách ngày, từ ngày giao dịch mà ta cần lưu ý đến ngày hiện tại. Hàm IF giúp ta lọc ra giao dịch nào quá hạn mà ta cần lưu ý.


Tính năng này hiện đã được tích hợp trong một số phần mềm quản lý bán hàng để giúp khách hàng giảm thiểu thời gian ghi chép và đơn giản khâu quản lý công nợ.


Quản lý khách hàng hiệu quả trên vSmartSell
Quản lý khách hàng hiệu quả trên vSmartSell

Chức năng "định mức công nợ"của phần mềm quản lý bán hàng vSmartSell giúp giới hạn công nợ của từng khách hàng hạn chế rủi ro nợ xấu. Thông báo đến ngày thanh toán công nợ hay thông báo khách hàng nợ quá hạn giúp chủ cửa hàng chủ động trong việc thu hồi công nợ.


Để trải nghiệm tính năng định mức công nợ và nhiều tính năng chuyên dụng khác cho doanh nghiệp kinh doanh tôn thép, cửa hàng vật liệu xây dựng vui lòng liên hệ hotline: 0866135766 để được tư vấn và dùng thử phần mềm miễn phí.

Comments


bottom of page