top of page
  • Writer's pictureKhanh Le

❓Làm sao để kiểm soát hàng nhập so với đơn đặt hàng đã gửi nhà cung cấp

-Sau mùa dịch, hàng hoá đã được các nhà phân phối đặt trước từ nhà cung cấp sẽ được nhập về ồ ạt. Việc đối chiếu đơn đặt hàng với hàng hoá nhập về sẽ phát sinh nhiều việc khiến cho chủ doanh nghiệp phải mất nhiều thời gian kiểm tra hàng và kiểm tra hoá đơn

Nhất là đối với những chủ doanh nghiệp sau:

+Gửi đơn đặt trước cho nhà cung cấp và nhận hàng sau.

+Nhận hàng nhiều đợt, sau đó nhận hoá đơn.

+Đặt cọc trước cho nhà cung cấp để giữ giá.

+Giữ hàng ký gửi cho nhà cung cấp trong kho.

Vấn đề có thể phát sinh

+Nhiều loại hàng hoá phát sinh ngoài đơn đặt hàng.

+Nhiều mặt hàng không đủ hoặc đổi qua loại mới để thay thế.

+Một số mặt hàng sẽ phải giao sau đó.

+Phát sinh nhiều hoá đơn từ nhiều nhà cung cấp để kiểm tra, đối chiếu.

vSmartsell sẽ giúp quý khách xử lý những vấn đề trên bằng cách quản lý sản phẩm nhập kho từ đơn đặt trước.

-Lập phiếu đặt trước để gửi nhà cung cấp

-Xử lý những sản phẩm đã nhập kho

-Dễ dàng kiểm soát những sản phẩm phát sinh và những sản phẩm còn thiếu cho đến khi đơn đặt hàng được hoàn thành.10 views0 comments

Comments


bottom of page