top of page
  • Writer's pictureThao Dong

Chung Tay Cùng Thương Hiệu Việt

Cho đến nay, tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp và gây ảnh hưởng sâu sắc đến nền kinh tế toàn cầu cũng như trong nước.


Hành vi mua sắm và chuyển động bán lẻ tại các doanh nghiệp Việt Nam đều có sự thay đổi. Các doanh nghiệp nhỏ không thể trụ được lâu và sẽ bị phá sản trước khi nền kinh tế trở lại bình thường.
Hơn bao giờ hết các thương hiệu Việt cần sự ủng hộ từ cộng đồng để vượt qua giai đoạn khó khăn này. Hãy cùng vSmartSell lan tỏa các thông điệp tích cực chung tay vì thương hiệu Việt.


vSmartSell vẫn đang có chương trình hỗ trợ các doanh nghiệp dùng thử miễn phí 60 ngày trong giai đoạn dịch bệnh hiện nay.


Đăng ký tại website: https://www.vsmartsell.com/ hoặc hotline: 086.135.766

0 views0 comments
bottom of page